Hopp til navigasjonSkip to contentHopp til bunnområde

Tjenester

Innkjøpsledelse og anskaffelsesprosesser

PPM kan bistå deg som byggherre eller totalentreprenør med å dele opp eller samle, beskrive og kjøpe inn entrepriser eller leveranser til ditt prosjekt.

Prosjektledelse

PPM Har prosjektledere for ditt prosjekt. Enten det dreier seg om prosjektleder for hele prosjektet eller for delprosjekter.

Prosjekteringsledelse

PPM har prosjekteringsledere klare til i biså i din prosjektorganisasjon. PPM kan også stå for prosjekteringen i ditt prosjekt innen RIV, RIE, BIM og grensesnittshåndtering

ITB og systematisk ferdigstilling

PPM har ITB-koordinatorer til å bistå i ditt prosjekt. Vår plattform ITB-software hjelper deg å digitalisere sluttfasen, og skaffer deg oversikt og trygghet for at ditt prosjekt blir ferdigstilt til din spesifikasjon og uten feil og mangler.

Byggeledelse, KU/KP, SHA

PPM kan tilby byggeledere for både byggfag og tekniske fag. Vi bistår også ditt prosjekt eller organisasjon med HMS-arbeidet.

Risikostyring

Vi kan biså med analyse og risikostyring

Energiledelse

PPM hjelper deg å utvikle bærekraftige energiløsninger, og kan bidra både i nye prosjekter, og å forbedre eksisterende anlegg.

Prosjekt og eiendomsutvikling

PPM bistår deg med utvikling av eksisterende bygg eller tomt. Vi kan stå for kontakt med dine leietakere, utvikle forprosjekter med beskrivelser, skisser på planløsninger og utomhusplaner. PPM hjelper deg med å legge strategier for innkjøp og videre ombygging eller nybygg.