Utvidelse Tromsø Lufthavn Langnes

Utvidelse og ombygging av Tromsø lufthavn Langnes

For å øke kapasiteten og erstatte utgått infrastruktur ved dagens Lufthavn i Tromsø skal det bygges en ny terminal. Lufthavnen skal fremstå både moderne og effektiv, og støtte opp under en økende trafikkutvikling.

Ny midlertidig terminal C (utenlands) er ferdigstilt september 2021 som eget prosjekt. Utbygging/ombygging av eksisterende terminal A er i mobiliseringsfasen høsten 2021, med planlagt byggestart vinteren 2022. Tre nye gater med flyoppstillingsplasser, hvor to av gatene er såkalte fleksigater, som skal håndtere både innenlands-, non-Schengen- og Schengentrafikk.

PPM Prosjekt bistår prosjektet og Rambøll med RITB som en del av ITB-gruppen.