Trondheim trafikkstasjon

På vegne av staten forvalter Statsbygg 2300 bygninger i Norge og utlandet, noe som utgjør ca. 2,9 millioner kvadratmeter bygg. Statsbygg skal tilby gode og funksjonelle lokale til statlige virksomheter, og har ansvaret for å forvalte, drifte, vedlikeholde og utvikle eiendommene.

PPM Prosjekt har rammeavtale med Statsbygg og har utført flere vellykkede prosjekter i Trøndelag. Rammeavtalen er med avdelingen BSV- «Byggherre, Samfunn og vedlikehold» og innebærer små prosjekter opp til 50 MNOK.

To stk. mindre utbedringsprosjekter. Ett med bytte av løftebukk og ett med bytte av to bremseprøver.