Trondheim tinghus drenering bakgård

På vegne av staten forvalter Statsbygg 2300 bygninger i Norge og utlandet, noe som utgjør ca. 2,9 millioner kvadratmeter bygg. Statsbygg skal tilby gode og funksjonelle lokale til statlige virksomheter, og har ansvaret for å forvalte, drifte, vedlikeholde og utvikle eiendommene.

PPM Prosjekt har rammeavtale med Statsbygg og har utført flere vellykkede prosjekter i Trøndelag. Rammeavtalen er med avdelingen BSV- «Byggherre, Samfunn og vedlikehold» og innebærer små prosjekter opp til 50 MNOK.

Prosjektet innebærer utbedring av dreneringsforholdene i lukket bakgård på Trondheim tinghus. Masser er skiftet ut og det er etablert ny drenering og kummer. Nytt dekke er støpt.

PPM Prosjekt har rollen som Prosjektleder i utførelsesfasen.
Gjennomføring: august 2022 – september 2023

Foto: domstol.no