Trondheim Fengsel avd. Leira – Ventilasjon og fasadeutbedring

På vegne av staten forvalter Statsbygg 2300 bygninger i Norge og utlandet, noe som utgjør ca. 2,9 millioner kvadratmeter bygg. Statsbygg skal tilby gode og funksjonelle lokale til statlige virksomheter, og har ansvaret for å forvalte, drifte, vedlikeholde og utvikle eiendommene.

PPM Prosjekt har rammeavtale med Statsbygg og har utført flere vellykkede prosjekter i Trøndelag. Rammeavtalen er med avdelingen BSV- «Byggherre, Samfunn og vedlikehold» og innebærer små prosjekter opp til 50 MNOK.

Prosjektet består av fire vedlikeholdsprosjekter på samme fengsel:
Totalrehabilitering innkvartering til kvinneavdeling (ca. 100 m2), nytt ventilasjonssystem plan 2 hovedbygg, fasadeutbedring to rekkehus/tomannsbolig og utbedring balkong med ny bærekonstruksjon i fredet fasade. Trondheim fengsel avd. Leira er et fengsel med åpen soning drevet av Kriminalomsorgen og har 31 plasser.

PPM Prosjekt har rollen som prosjektleder i alle faser. Det er per nå gjennomført planlegging, brukermedvirkning, detaljprosjektering, NS3420-beskrivelse og anskaffelse. Gjennomføring og ferdigstillelse gjenstår.

Gjennomføring: februar 2022 – juli 2024