STC Haraldrud – Celsio Hafslund

PPM Prosjekt bistår Hafslund Oslo Celsio med prosjektledelse i forbindelse med bygging av ny STC Tank (Secondary Tank Containment) på Haraldrud VS i Oslo. 

Bakgrunnen er at Celsio ønsker å oppnå en forskriftsmessig oppsamlingskapasitet for en 2000 m³ oljetank for å tilfredsstille dagens regelverk (tankforskriften).

Dagens oppsamlingsarrangement fra 2012 rommer kun 750 m³. Det skal nå bygges en 1300 m³ beredskapstank. 

Det skal også etableres losse- og lastesystemer for import og eksport til to tankbiler som skal losse/fylle samtidig. Formålet er å oppnå et tidsriktig anlegg med tanke på HMS, effektivitet og kapasitet.