Sesonglager Furuset

PPM Prosjekt bistår Hafslund Oslo Celsio med prosjektledelse i forbindelse med etablering av nytt sesonglager på Furuset i Oslo. 

Celsio planlegger etablering av et varmelagringssystem for høytemperatur på Furuset i Oslo, basert på brønner med lukket sirkulasjon. Det skal etableres i underkant av 200 borebrønner til 150 m dybde, samt et teknisk bygg der pumper og varmevekslere for energilageret skal plasseres. 

Sesonglagret skal lades med overskuddsenergi ifra Celsios avfallsforbrenningsanlegg på Klemetsrud. På vinteren vil lagret energi hentes ut og sendes ut på fjernvarmenettet til fjernvarmekunder via ett lavtemperatur varmenett som Celsio planlegger å bygge. 

Sammenkoblingen av lageret og fjernvarmenettet er lagt til teknisk bygg.