Rossvollheimen – Skaun kommune

PPM Prosjekt bistår Skaun kommune med innkjøp og prosjektledelse ved oppgradering av kjøle- og fryseanlegget på Rossvollheimen. Det bygges nytt kuldeanlegg for å ivareta behov til storkjøkken for kjøle- og fryserom, komfortkjøling i kjøkken samt kjøling avfallsrom. Anlegget erstatter utrangert kuldeanlegg, der nytt anlegg driftes på CO2.

PPM Prosjekt ivaretar også SHA-rollen i prosjektets prosjektering- og utførelsesfase. Prosjektet gjennomføres som en totalentreprise, fra august 2023 med ferdigstillelse mai 2024.