Prosjekt Veisletta

Inlog AS med partnere skal bygge et nytt bygg bestående av profflager med kundemottak for Optimera, og butikk verksted, vaskehall og lager for Maskinutleie Stjørdal, samt kontorfasiliteter og kantine. PPM har ledet samspill med entreprenør, og bistått byggherren med innkjøp av entrepriser og utarbeidelse av tilbudsgrunnlag. Bygget er planlagt ferdigsstilt i starten av 2022 hvor PPM vil ha rollen som Byggherrens representant og SHA-koordinator. Interesserte leietakere oppfordres til å ta kontakt.