Veisletta

Veiskille Eiendom AS bygger nytt bygg kombinasjonsbygg bestående av butikk, lager, kontorfasiliteter, verksted og vaskehall. Det bygges profflager med kundemottak for Optimera, og butikk, vakskehall, verksted og lager for Maskinutleie Stjørdal. Videre bygges det kontorfasiliteter. Bygget er planlagt ferdigstilt høsten 2022, og interesserte leietakere oppfordres til å ta kontakt!

PPM Prosjekt har ledet samspillsfasen med entreprenør og bistått Byggherren med innkjøp av entrepriser og utarbeidelse av tilbudsgrunnlag. Videre har PPM Prosjekt rollen som Byggherrens representant og SHA-koordinator.