Veisletta

PPM Prosjekt har bistått Veiskille Eiendom AS har med å bygge nytt kombinasjonsbygg bestående av butikk, trelast, garasje, undervisningslokaler, kantine, verksted og vaskehall.

Bygget inneholder profflager med kundemottak og butikk for Optimera, vaskehall, verksted og kontor for Maskinutleie Stjørdal, Kantine for Hell Catering og garasje og undervisningslokaler for fagskolen til Brann- Redning- og plasstjenesten i Luftforsvaret. Størstedelen av bygget ble ferdigstilt høsten 2022, resten ble ferdig mars 2023 etter leietakertilpasset ombygging.

PPM prosjekt har hatt rollen som byggherrens representant og SHA-koordinator gjennom hele byggefasen. I tidligfase ledet PPM Prosjekt samspillsfasen med entreprenør og har bistått byggherre med utarbeidelse av tilbudsgrunnlag og innkjøp av entrepriser. PPM Prosjekt har også bidratt med prosjektledelse i sluttfasen og i reklamasjonsfasen.