Føniks

Næringsmiddelbedriften Norsk kylling AS har bygd ny fabrikk på Orkanger. Det 40.000m² store produksjonsanlegget sto klart for å produsere sommeren 2021. Det nye energismarte produksjonsanlegget blir verdensledende i sitt slag, med innovative løsninger for lagring og styring av energi. Norsk Kylling mottok Fornybarprisen fra Energi Norge for miljøløsningene i det nye anlegget, og ambisjonene har vært å bygge verdens mest energismarte produksjonsanlegg. Det nye energismarte produksjonsanlegget er med sine innovative løsninger for lagring og styring av energi verdensledende. Det er også bygd en egen energisentral som skal sikre verdensledende løsninger på energiforbruk i området.

NHP Eiendom er byggherre, og PPM Prosjekt har bidratt i prosjektet med Prosjektleder, ITB-koordinatorer, RIE, Teknisk prosjekteringsledelse og byggeledelse for tekniske fag.