Plussproduktbygget

PPM AS bistår NHP Eiendom med nybygg av anlegg for håndtering av biprodukter fra kylling-avfall for Norsk Kylling. Anlegget består av tekniske rom og logistikkhall.   

PPM har roller som SHA-koordinator KU/KP, Byggeledelse og teknisk byggeledelse.