Fanes Rugeri

RELOG AS har bygd nytt rugeri for Norsk Kylling på Støren, hvor Norsk Kylling tidligere hadde sin fabrikk. Rugeriet har blitt bygd med moderne og effektive løsninger som sikrer dyrevelferd, sosialt ansvar og en bærekraftig verdistyring.

Det nye rugeriet har totalareal på omtrent 5000 kvadratmeter. Prosjektet er i prøvedrift og innreguleringsfase.

PPM Prosjekt har sammen RELOG AS prosjektledelse av prosjektet. 

Vi i PPM Prosjekt bidrar med:

  • Byggherreombud
  • Bistand prosjektering og innkjøpsledelse
  • Byggeledelse prosessleverandører
  • Rådgivning tekniske løsninger.