Nytt rugeri på Støren

RELOG AS bygger nytt rugeri for Norsk Kylling på Støren, hvor Norsk Kylling tidligere hadde sin fabrikk. Det er Norsk Kylling ved sitt datterselskap Hugaas Rugeri som skal være leietaker, og rugeriet skal bygges med moderne og effektive løsninger som sikrer dyrevelferd, sosialt ansvar og en bærekraftig verdistyring.

Det nye rugeriet vil få et totalareal på omtrent 5000 kvadratmeter. Prosjektet er i en utviklingsfase, og det er estimert byggestart våren 2022 med ferdigstillelse våren 2023.

PPM Prosjekt har sammen RELOG AS prosjektledelse av prosjektet. Vi i PPM Prosjekt bidrar med:

  • Byggherreombud
  • Bistand prosjektering og innkjøpsledelse
  • Byggeledelse prosessleverandører
  • Rådgivning tekniske løsninger.