Ny avfallsløsning i gamle Drøbak

PPM Prosjekt bistår Frogn kommune med ressurser på byggeledelse og KP/KU for etablering av ny avfallsløsning i gamle Drøbak.

Prosjektet omhandler utbygging av renovasjonssystemet med helt nedsenkede avfallscontainere i antikvarisk området av Drøbak. Det er totalt 5 lokasjoner rundt omkring i Drøbak sentrum med varierende fraksjoner og antall containere. De nye nedgravde containere sørger for mest mulig plassutnyttelse og minimalt med lukt. Det vil også lette trafikksituasjonen ved at renovasjonsbilene har færre punkter å stoppe ved, samt at man unngår å kjøre i små gater. 

Prosjektet er delvis ferdigstilt, resten ferdigstilles i løpet av 2024