NTNU Grensen – Rehabilitering og vedlikeholdsarbeider av grunnmur og tak

Grensen er et sentrumsnært trehusmiljø Byantikvaren vurderer som svært verneverdig. PPM Prosjekt bistår NTNU med oppfølging av SHA i utførelsesfasen, med rollen som KU.

Prosjektet gjennomføres fra mai 2023 til slutten av 2023.