Næringsareal, Heimdal

PPM bistår i utvikling av tomt i Industriveien på Heimdal  for utvikling av næringsareal på omtrent 2500 kvm i fotavtrykk. Eiendommen er regulert til industri, lager og produksjon. Heimdal er et område under utvikling og egner seg godt for virksomheter som ønsker beliggenhet i nærheten av jernbane, kollektivtransport og Heimdal sentrum.

Her har du som leietaker mulighet til å være med fra start til å utvikle ditt leieareal. Potensielle leietakere oppfordres å ta kontakt!