Næringsareal, Heimdal

PPM bistår i prosjektutvikling og forprosjekt av et næringsbygg på Heimdal på ca. 3600 m2. Bygget er tegnet i tre etasjer og rommer lagerareal, administrasjonsdel, varemottak, felles kantine, felles møterom og produksjonslokaler. Planlagt utført i stål og sandwichelementer.

Heimdal er et område under utvikling og egner seg godt for virksomheter som ønsker beliggenhet i nærheten av jernbane, kollektivtransport og Heimdal sentrum.

Her har du som leietaker mulighet til å være med tidlig for å utvikle ditt leieareal. Potensielle leietakere oppfordres til å ta kontakt!