Mowi Jøsnøya

PPM Prosjekt bistår Rambøll og Mowi som byggherreorganisasjon med etablering av ny fabrikk for mottak og bearbeiding av laks på Jøsnøya kystindustriområde i Hitra kommune.

Prosjektet består av en produksjonsbygning med administrasjon og tekniskfløy, en sjøvannsstasjon, rense- og biproduktbygg samt en flytepir. Prosjektet har gjennomført samspill med tidlig entreprenørinvolvering.  Prosjektet er inne i detaljprosjektering og utførelses fase.

Det har i tidligfase og spesifiseringsfase blitt utarbeidet og besluttet strategier og gjennomføringsplaner, utarbeidet komplette tilbudsgrunnlag for samtlige entreprise og gjennomført anskaffelser med forhandlinger og kontraktsignering.

I samspillsfasen ble løsninger basert på prosjektet mål:

  1. Fabrikk som møter fremtidens krav til HMS, mattrygghet, effektivitet, produktkvalitet og fiskevelferd.
  2. Redusere driftskostnader gjennom automatisering og logistikk.
  3. Sikre mulighetene for utvidelse av fabrikk og muligheter for nye bygg i samme område.

PPM Prosjekt bistår med blant annet:

  1. Tverrfaglig koordinering og kontroll internt i kontraktene.
  2. Representerer og ivaretar byggherrens interesser ovenfor kontraktspartene
  3. Rapportering og økonomioppfølging
  4. Delprosjektledere
  5. Byggherreombud