Kommunal bolig – Skaun kommune

PPM Prosjekt bistår Skaun kommune med innkjøp, prosjektering og prosjektledelse i ombygging og vedlikeholdsarbeider av kommunal utleiebolig. PPM Prosjekt ivaretar SHA-rollen i prosjektets prosjektering- og utførelsesfase.

Prosjektet er gjennomført som en totalentreprise, fra januar 2023 med ferdigstillelse mai 2023.