HIMA Seafood – Rjukan

HIMA Seafood Rukjan bygger verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret- matfisk på land. PPM Prosjekt bistår Eyvi med prosjektledelse, anskaffelser og fremdriftsplanlegging i prosjektet.

Anlegget er planlagt til en produksjonskapasitet på 9 000 tonn per år – som tilsvarer 22 000 000 middager per år. Byggingen er i gang og anlegget er planlagt i drift i løpet av 2025. Budsjettert kostnad er på omtrent 2,1 mrd. Kr. Det blir et komplett anlegg bestående av klekkeri, startfôring, yngel, påvekst, grow-out, mix, energianlegg og slakteri.

Bærekraft

HIMA Seafood er ekstremt opptatt av bærekraft og fiskevelferd. Anlegget vil hente overskuddsvarme fra nærliggende industri til oppvarming av både bygg og prosess. Nedkjølt avløpsvann sendes i retur for kjøling av prosess i datalagringssenter (Green Mountain).  HIMA Seafood Rjukan arbeider med å sette ny bransjestandard for matfisk på land med tanke på fiskevelferd. Hele fisken skal benyttes.

Hele fisken skal benyttes og det pågår prosjekter med å utnytte biprodukter av produksjonen for å gi en utvidet verdikjede.