Hopp til navigasjonSkip to contentHopp til bunnområde

GLAS 2.0

Gardemoen Logistikksenter med Ferskvarehuset og Coop som leietaker bygger ut fryselager og nye produksjonslokaler på Gardermoen. Det 10.000m² store tilbygget skal stå klart for produksjon til sommeren 2020. PPM AS bidrar med innkjøpsledelse, teknisk prosjekteringsledelse, byggeledelse , samt støtte til sluttfasetesting og idriftsettelse.