GLAS

Gardemoen Logistikksenter med Ferskvarehuset og Coop som leietaker bygde ut fryselager og nye produksjonslokaler på Gardermoen. Det 10.000m² store tilbygget sto klart for produksjon sommeren 2020. PPM Prosjekt har bidratt med innkjøpsledelse, teknisk prosjekteringsledelse, byggeledelse og støtte til sluttfasetesting og idriftsettelse.