Frisk Salat

PPM prosjekt bistår med utvidelse av veksthus for Frisk Salat på Frosta. Vår rolle i prosjektet vil være innkjøp og prosjektledelse samt SHA-koordinator. Utvidelse omfatter ca 5000m2 veksthus samt tekniske prosessanlegg.