Freyr Battery – Giga Artic

Giga Artic er den første planlagte fullskala batterifabrikken til Freyr Battery.

Giga Artic er lokalisert i Mo i Rana og er planlagt med en årlig produksjon på 29GW. Av en bygningsmasse på ca. 130.000 m2 er ca. 80.000 m2 under oppføring i Mo Industripark (MIP). Giga Artic har en beregnet byggetid på 49 måneder og anslått kostnad på 40 mrd. NOK. 

I forbindelse med at USA iverksatte Inflation Reduction Act (IRA) vinteren 2023 ble prosjektet i Mo i Rana satt på pause til fordel for de gode insentivene den Amerikanske regjerningen har lagt fram. Til tross for dette er det hektisk byggeaktivitet på sentraltomta i MIP. De to bygningene som er under bygging skal ferdigstilles og innredes for at de ikke skal forringes i perioden fram til Giga Artic realiseres. 

PPM Prosjekt er innleid som byggherreombud for Freyr og jobber med prosjekteringsledelse mot tekniske støtteinstallasjoner.

Mer informasjon om Freyr Battery og Giga Artic finner man på Freyr sine hjemmesider: https://www.freyrbattery.com/extra-pages/facilities/giga-factory-1-2