FARA – Nytt Avløpsrenseanlegg

PPM AS bistår FREVAR KF som byggherre med etablering av ett nytt Avløpsrenseanlegg for Fredrikstad kommune. FREVAR KF eier og driver kommunens prosessanlegg for avløpsrensing, vannproduksjon, energigjenvinning og avfallshåndtering.

Prosjektet har en kostnadsramme på omtrent 1600 MNOK og skal være i drift fra 2026. Prosjektet er under innkjøpsfase og med planlagt samspillsfase gjennom høst 2022 og med oppstart bygging vår 2023.

Klimanøytralt og sirkulært

Det nye avløpsrenseanlegget har en sterk bærekraftsprofil med ambisiøse mål når det gjelder energiløsninger og sirkulære økonomiske løsninger for driften av anlegget. Anlegget skal være klimanøytralt og om lag selvforsynt med energi ved bruk av solcelleanlegg på taket og energi fra avløpsvannet. Prosjektet har en sterk bærekraftstrategi med fokus på energi og klima, omkringliggende samfunn og sosiale forhold, sirkulær økonomi og sikkerhetsarbeid.

PPM Prosjekt og ressurser fra Rambøll, Dr.techn. Olav Olsen, Selberg Arkitekter og Pro-Consult utgjør til sammen prosjektledelsen av prosjektet.