FREVAR FK

FREVAR (Fredrikstad vann, avløp og renovasjonsforetak) skal bygge nytt avløpsrenseanlegg på Øra. PPM Prosjekt er tildelt oppdraget med prosjektledelse av det nye avløpsrenseanlegget for hele byggeperioden.

Prosjektet har en kostnadsramme på rundt 1,5 milliarder kroner og skal være i drift fra 2025 med oppstart høst 2021.

Klimanøytralt og sirkulært

Det nye avløpsrenseanlegget har en sterk bærekraftsprofil med ambisiøse mål når det gjelder energiløsninger og sirkulære økonomiske løsninger for driften av anlegget. Anlegget skal være klimanøytralt og om lag selvforsynt med energi ved bruk av solcelleanlegg på taket og energi fra avløpsvannet. 

PPM Prosjekt og ressurser fra Rambøll, Dr.techn. Olav Olsen, Selberg Arkitekter og Pro-Consult utgjør til sammen prosjektledelsen av prosjektet.