Elkem Thamshavn

Elkem Thamshavn er et smelteverk eid av Elkem som ligger i Orkanger i Orkland kommune. Smelteverket produserer metallurgisk Silisium og Microsilica. 

PPM Prosjekt bistår Elkem med HMS ressurs i forbindelse med utskifting av ovn. Prosjektet omfatter rivning og oppbygging av ovn på Elkem Thamshavn.

Dato for ferdigstillelse er 02.06.2023.