CCS

I samarbeid med Metier bistår PPM Prosjekt, Hafslund Oslo Celsio med ressurser på Project Engineering i forbindelse med bygging av karbonfangstanlegg ved avfallsforbrenningsanlegget på Klemetsrud.

Celsio har mål om at avfallsforbrenningsanlegget på Klemetsrud i Oslo vil bli verdens første anlegg av sitt slag med fullskala karbonfangst. Karbonfangstanlegget vil bidra til oppnåelse av Oslos ambisiøse klimamål. Prosjektet vil gi store overføringsmuligheter til andre tilsvarende anlegg i Europa.