BUF Kvammen Akuttinstitusjon

På vegne av staten forvalter Statsbygg 2300 bygninger i Norge og utlandet, noe som utgjør ca. 2,9 millioner kvadratmeter bygg. Statsbygg skal tilby gode og funksjonelle lokale til statlige virksomheter, og har ansvaret for å forvalte, drifte, vedlikeholde og utvikle eiendommene.

PPM Prosjekt har rammeavtale med Statsbygg og har utført flere vellykkede prosjekter i Trøndelag. Rammeavtalen er med avdelingen BSV- «Byggherre, Samfunn og vedlikehold» og innebærer små prosjekter opp til 50 MNOK.

Ombygging av eksisterende skolestue og veranda til leilighet. Nybygg med skolestue og møteromsfasiliteter. Riving av garasje og etablering garasjeplasser i eksisterende låve. Institusjonen drives av Bufetat og har plass til 5 ungdommer mellom 12 og 18 år. Skolestua er for å gi et undervisningstilbud til ungdommene på ungdomsskole og videregående.

PPM Prosjekt har rollen som prosjektleder i alle faser fra bestilling, via planlegging, forprosjekt, brukermedvirkning, anskaffelse, gjennomføring og ferdigstillelse.

Gjennomføring: januar 2022 – juli 2023.

Foto: bufetat.no