PPM Prosjekt ble etablert i 2018, og vi har kontor sentralt i Trondheim, Oslo og Fredrikstad. Vi har aktive og engasjerte eiere i firmaet, og de ansatte har gjennom praktisk gjennomføring av ulike byggeprosjekter opparbeidet seg en solid og bred kompetanse. Våre tjenester retter seg mot industri/offshore og bygge- og eiendomsbransjen i hele Norge.

PPM Prosjekt skal bidra til å skape lønnsomme, bærekraftige og fremtidsrettede prosjekter for våre oppdragsgivere. Vi i PPM Prosjekt utvikler og gjennomfører ulike prosjekter, og vi kan tilby flere tjenester og roller innenfor de ulike fasene av et byggeprosjekt. Prosjektene kan være både private og offentlige, store og små.

PPM-Robert-Seielstad

Robert Dahl Seielstad
Daglig leder Fredrikstad/ Prosjektleder

T: +47 997 43 109
M: robert.seielstad@ppmprosjekt.no

PPM-Tord-Berntsen

Tord Berntsen
Prosjektsjef

T: +47 950 52 329
M: tord.berntsen@ppmprosjekt.no

PPM-Rino-Jensen

Rino Jensen
Prosjektsjef

T: +47 959 10 474
M: rino.jensen@ppmprosjekt.no

PPM-Nicolai-Bull

Nicolai Bull
Prosjekt- og byggeleder

T: +47 901 43 015
M: nicolai.bull@ppmprosjekt.no

PPM-Kai-Morten-Svaasand

Kai Morten Svåsand
Prosjektleder

T: +47 483 24 520
M: kai.svasand@ppmprosjekt.no

PPM-Vidar-Filtvedt

Vidar Filtvedt
Prosjektleder

T: +47 909 14 217
M: vidar.filtvedt@ppmprosjekt.no

PPM-Frode

Frode Grønning
Prosjektleder

T: +47 468 46 085
M: frode.gronning@ppmprosjekt.no

PPM-Kenneth

Kenneth Bernhus
Prosjektleder

T: +47 474 54 874
M: kenneth.bernhus@ppmprosjekt.no

PPM-Jarle

Jarle Andre Svendsen
Prosjektleder/ ITB-koordinator

T: +47 928 44 922
M: jarle.svendsen@ppmprosjekt.no

Emilie

Emilie Zakariassen Hansen
Prosjektleder

T: +47 472 63 515
M: emilie.hansen@ppmprosjekt.no

Sondre

Sondre Jensen Toen
Byggeleder

T: +47 404 07 387
M: sondre.toen@ppmprosjekt.no

Marthe

Marthe Eline Staw Lindberg
Byggeleder

T: +47 986 11 688
M: marthe.lindberg@ppmprosjekt.no