Se hva vi kan gjøre for deg

Velkommen til oss

PPM prosjekt bidrar til å skape lønnsomme, bærekraftige og fremtidsrettede prosjekter for vår oppdragsgivere

Prosjekt og byggeledelse

Prosjekt og eiendomsutvikling

Prosjekteringsledelse, teknisk prosjekteringsledelse/ITB

Bransjer

Bygg og anlegg, Industri, prosjektering, energi og digitalisering

Tjenester

PPM prosjekt tilbyr tjenester for en profesjonell gjennomføring av prosjekter

Prosjekter

Vi leder både små og store prosjekter, fra de minste oppussingsprosjekter til de største tekniske industriprosjektene

Sesonglager Furuset

PPM Prosjekt bistår Hafslund Oslo Celsio med prosjektledelse i forbindelse med etablering av nytt sesonglager på Furuset i Oslo.  Celsio planlegger etablering av et varmelagringssystem for høytemperatur på Furuset i Oslo, basert på brønner med lukket sirkulasjon. Det skal etableres i underkant av 200 borebrønner til 150 m dybde, samt et teknisk bygg der pumper…

Les mer om Sesonglager Furuset

NTNU Grensen – Rehabilitering og vedlikeholdsarbeider av grunnmur og tak

Grensen er et sentrumsnært trehusmiljø Byantikvaren vurderer som svært verneverdig. PPM Prosjekt bistår NTNU med oppfølging av SHA i utførelsesfasen, med rollen som KU. Prosjektet gjennomføres fra mai 2023 til slutten av 2023.

Les mer om NTNU Grensen – Rehabilitering og vedlikeholdsarbeider av grunnmur og tak

Kommunal bolig – Skaun kommune

PPM Prosjekt bistår Skaun kommune med innkjøp, prosjektering og prosjektledelse i ombygging og vedlikeholdsarbeider av kommunal utleiebolig. PPM Prosjekt ivaretar SHA-rollen i prosjektets prosjektering- og utførelsesfase. Prosjektet er gjennomført som en totalentreprise, fra januar 2023 med ferdigstillelse mai 2023.

Les mer om Kommunal bolig – Skaun kommune