Se hva vi kan gjøre for deg

Velkommen til oss

PPM prosjekt bidrar til å skape lønnsomme, bærekraftige og fremtidsrettede prosjekter for vår oppdragsgivere

Prosjekt og byggeledelse

Prosjekt og eiendomsutvikling

Prosjekteringsledelse, teknisk prosjekteringsledelse/ITB

Bransjer

Bygg og anlegg, Industri, prosjektering, energi og digitalisering

Tjenester

PPM prosjekt tilbyr tjenester for en profesjonell gjennomføring av prosjekter

Prosjekter

Vi leder både små og store prosjekter, fra de minste oppussingsprosjekter til de største tekniske industriprosjektene

Nytt rugeri på Støren

RELOG AS bygger nytt rugeri for Norsk Kylling på Støren, hvor Norsk Kylling tidligere hadde sin fabrikk. Det er Norsk Kylling ved sitt datterselskap Hugaas Rugeri som skal være leietaker, og rugeriet skal bygges med moderne og effektive løsninger som sikrer dyrevelferd, sosialt ansvar og en bærekraftig verdistyring. Det nye rugeriet vil få et totalareal…

Les mer om Nytt rugeri på Støren

Utvidelse Tromsø Lufthavn Langnes

Utvidelse og ombygging av Tromsø lufthavn Langnes For å øke kapasiteten og erstatte utgått infrastruktur ved dagens Lufthavn i Tromsø skal det bygges en ny terminal. Lufthavnen skal fremstå både moderne og effektiv, og støtte opp under en økende trafikkutvikling. Ny midlertidig terminal C (utenlands) er ferdigstilt september 2021 som eget prosjekt. Utbygging/ombygging av eksisterende…

Les mer om Utvidelse Tromsø Lufthavn Langnes

FARA – Nytt Avløpsrenseanlegg

PPM AS bistår FREVAR KF som byggherre med etablering av ett nytt Avløpsrenseanlegg for Fredrikstad kommune. FREVAR KF eier og driver kommunens prosessanlegg for avløpsrensing, vannproduksjon, energigjenvinning og avfallshåndtering. Prosjektet har en kostnadsramme på omtrent 1600 MNOK og skal være i drift fra 2026. Det nye Avløpsrenseanlegget skal ligge på Øra industriområde i Fredrikstad og…

Les mer om FARA – Nytt Avløpsrenseanlegg